QueryApp

Sokigos digitala system för miljö- och hälsoskyddskontroller skapar ett digitalt flöde. Kontrollerna är en viktig del av kommunens uppdrag och Ecos bidrar till att göra dem effektivare.

START